هاست لینوکس

Linux-1
 • ایران
  لوکیشن
 • نامحدود
  ترافیک
 • 1 گیگابایت
  فضای ذخیره
 • 1 گیگابایت
  رم
 • 1 هسته سی پی یو
Linux-2
 • ایران
  لوکیشن
 • نامحدود
  ترافیک
 • 2 گیگ
  فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت
  رم
 • 2 هسته
  سی پی یو
Linux-5
 • ایران
  لوکیشن
 • نامحدود
  ترافیک
 • 5 گیگ
  فضای ذخیره سازی
 • 2 گیگابایت
  رم
 • 2 هسته سی پی یو